Wonen is een basisbehoefte, en een belangrijke voorwaarde om ook andere rechten te kunnen uitoefenen. Op de private huurmarkt staat u soms zwak. Vaak is de huurprijs te hoog, het aanbod aan huurwoningen te beperkt, weigert een eigenaar aan u te verhuren, is de contractduur kort of is de kwaliteit van de woning te slecht.

Sociale verhuukantoren (SVK's) zoals het onze huren woningen om deze te kunnen verhuren aan kwetsbare bewoners zoals u.

Wat kan ons SVK?

Ons SVK biedt u een sociale woning aan. Maar net als bij de  sociale huisvestingsmaatschappijen zijn er meer kandidaat-huurders dan woningen. Daarom werken we  met een wachtlijst. Maar anders dan bij de sociale huisvestingsmaatschappijen is het bij een SVK zoals het onze niet de inschrijvingsdatum die telt. Bij een sociaal verhuurkantoor krijgt u als  kandidaat-huurders een puntenscore. Het is vooral uw woonnood en gezinsinkomen die doorwegen op de toegekende punten.

We wijzen u een woning toe op basis van die puntenscore. De chronologie van de inschrijving speelt dus een minder belangrijke rol.

Wat biedt het SVK?

Het SVK geeft u een woning:

  • die voldoet aan een aantal kwaliteitsnormen
  • met een huurcontract  voor lange duur,  zoals opgelegd in het sociaal huurbesluit       
  • met een huurprijs die lager ligt dan op de gewone huurmarkt, omdat we met de eigenaar onderhandelen over die huurprijs      
  • met begeleiding als dat nodig is
  • we bekijken ook samen met u welke tussenkomsten in de huurprijs voor u mogelijk zijn