Rechten en plichten

Wij onderhandelen met de eigenaar over een goede huurprijs en een degelijk huurcontract. Met de huur die u aan ons SVK betaalt, betalen wij de eigenaar. Daarom verwachten we dat u de huurwoning als een goede huisvader onderhoudt en uw plichten opvolgt. Wij kunnen u hierin ondersteunen of begeleiden

Wat verwachten we van u als huurder?

  • u betaalt de huur van de woning maandelijke voor de 10e van de maand. Heeft een betalingsprobleem? Neem dan zo vlug mogelijk contact op met onze medewerkers
  • U neemt ook eeen brandverzekering zodat uw inboedel bij schade vergoed wordt.
  • U meldt het ons onmiddellijk als iets kapot is in de woning. Het is natuurlijk belangrijk dat u de woning goed onderhoudt.
  • U houdt ook rekening met uw buren. Vermijd lawaaioverlast en help mee aan een goede relatie met de buurt. Een aangename wijk is voor iedereen fijn om in te wonen!

Wat mag u van ons SVK verwachten?

We bieden u een betaalbare woning in een goede staat. Als er een probleem of defect is in de woning, dan verhelpen we dit zo snel mogelijk in overleg met u. U kunt ook altijd bij onze medewerkers terecht met vragen.

Heeft u hulp nodig bij administratieve taken, het onderhoud van de woning of bij persoonlijke problemen? We zoeken samen naar een oplossing.

Technische problemen en herstellingen?

Ons SVK heeft een samenwerkingsovereenkomst met de firma Cofely Services voor het onderhoud en de technische ondersteuning van alle woningen. U betaalt als huurder hiervoor een maandelijkse bijdrage.

Deze extra dienstverlening biedt u een aantal voordelen: 

  • minstens 1 keer per jaar worden al uw technische installaties onderhouden en gecontroleerd (verwarmingsinstallatie, warmwater installatie, sanitaire installatie (bad, douche, WC, lavabo,...), elektrische installatie);
  • u krijgt jaarlijks ook een attest van deze onderhoudsbeurt, waardoor het bij problemen of mankementen onmiddellijk duidelijk zal zijn wat de oorzaak is. In de meeste gevallen gaat het enkel om slijtage, wat betekent dat de herstelling door de eigenaar moet gebeuren (tenzij u natuurlijk uw toestellen of installatie verkeerd hebt gebruikt).

In de folder vindt u ook het telefoonnummer (058 31 38 26). U kunt dit nummer 24/24 en 7/7 dagen bellen bij technische storingen. In bepaalde dringende gevallen heeft u recht op een tussenkomst binnen de 12 uren (vb. bij een defect aan de verwarming als het buiten vriest).

Let op: als u niet thuis was op een aangekondigde interventie, dan kan er een interventiekost worden aangerekend voor de nutteloze verplaatsing. Ook zijn eventuele herstelkosten ten gevolge door een gebrekkig onderhoud voor u als er zich daardoor een defect voorsoet en u geen onderhoudsattest kan voorleggen.

Wilt u andere zaken melden over de toestand van uw woning? Doe dit bij voorkeur schriftelijk.

Huursubsidie, huurpremie & vermindering onroerende voorheffing?

De kans is groot dat u voor bepaalde termijn in aanmerking komt voor een huursubsidie (en installatiepremie) of voor de huurpremie van het Vlaams Gewest 

De huurpremie is een financiële tegemoetkoming waardoor u maandelijks minder huur zal moeten betalen. U komt maar voor één van de twee tussenkomsten in aanmerking.

Wij vragen de subsidie of premie standaard aan van zodra u een woning toegewezen krijgt bij ons. U leest op de website van het agentschap Wonen-Vlaandren meer informatie over deze twee tussenkomsten.

Huursubsidie

Huurpremie