Bij de verhuring van een pand via een Sociaal Verhuurkantoor maken we 2 huurovereenkomsten. Er is een hoofdhuurcontract tussen ons SVK en u als eigenaar-verhuurder. Daarnaast is er ook het onderhuurcontract tussen de onderhuurder en ons SVK. Dit systeem van verhuren zorgt ervoor dat ons SVK steeds als "bufferzone" & aanspreekpunt is tussen u en de effectieve bewoner.

Prospectiebezoek

Wij lichten graag onze werking verder toe en bekijken uw aanbod op een vrijblijvend prospectiebezoek.

Tijdens het prospectiebezoek bespreken we met u de mogelijkheden van een potentiële samenwerking. We evalueren of er aanpassings- en/of verbeteringswerken nodig zijn en leggen u de specifieke premies of subsidies uit die mogelijk zijn.

Na het prospectiebezoek leggen we het aanbod voor aan het directiecomité van ons sociaal verhuurkantoor. Daarna bezorgen we u een samenwerkingsvoorstel. Zijn er eerst werken nodig? Dan concretiseren we de samenwerking in een renovatieovereenkomst. Is de renovatie gebeurd of voldoet uw woning meteen aan de vooropgestelde normen en verwachtingen? Dan stellen we een huurovereenkomst op.

Er zijn geen specifieke administratiekosten voor de opstart van een nieuwe samenwerking en verhuring.

Op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen vindt  u nog aanvullende informatie terugvinden over het inhuurproces.

Interesse?

Neem contact op voor meer informatie en inlichtingen of om een afspraak in te plannen.