Medewerkers

De verschillende medewerkers binnen het RSVK-team hebben elk hun specifieke bevoegd- en verantwoordelijkheden. Wij zijn steeds telefonisch bereikbaar op werkdagen in de voormiddag (tussen 8u30 & 12u30) op het nummer 058/22.26.00. Gelieve altijd duidelijk te vermelden waarvoor u belt, dan kan u spoedig worden verder geholpen door de bevoegde medewerker. Het kantoor zelf is open op werkdagen (tussen 9u-12u & tussen 13u-16u), maar we raden u aan om op voorhand een afspraak te maken. Iedere medewerker kan ook rechtstreeks per mail worden aangeschreven.
Aanvullend is er wekelijks een zitdag voor (kandidaat-)huurders in het kantoor van het RSVK op woensdagvoormiddag tussen 9u & 11u. Dan is er steeds een permanentie voorzien en kan u als huurder ook (zonder afspraak) terecht bij één van de woonbegeleiders. Afhankelijk van uw vraag, probleem, inlichting, ... kan u verder worden geholpen door:

Team Coördinatie & staf

Team Woonbegeleiding

Team administratie

Team technische dienst

Informatie - / meldpunt defecten & (huur)schade - defect@sociaalverhuurkantoor.be

Uitvoering van onderhoudsinterventies & andere (dringende) technische interventies op afroep - 

  • SERVICEDESK & WACHTDIENST (te bereiken via het centraal telefoonnummer 058/22.26.00) (interventies op afroep zijn steeds betalend (uurtarief in regie afhankelijk van het tijdstip van de interventie + verplaatsingskost), afhankelijk van de oorzaak van het defect zal de kost verhaald worden (mits voorafgaandelijke goedkeuring)